สิทธิประโยชน์  
 
 
 

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากทางบริษัทฯ

1.  ท่านจะได้ค่าส่วนแบ่งนายหน้า 1.5 ของค่าคอมมิสชั่น 3%
 
2.  บริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในด้านโฆษณา เช่น ลง Web บริษัท , ลงสื่ออาคารวันนี้, ป้าย

3.  แรกเข้าจะได้รับนามบัตรฟรี 100 ใบ

4.  ถ้าท่านหา  Lists ได้ 10 Lists ของแต่ละเดือน แต่ละ Lists ที่ได้จะต้องทำสัญญาปิดและส่งเข้าบริษัท ( ให้พิเศษ  1,000 บาทของแต่ละเดือนที่ทำได้ )

5.  ท่านจะเข้าออฟฟิศหรือไม่เข้าก็ได้แล้วแต่สะดวก จะเข้าออฟฟิศก็ต่อเมื่อมีประชุม

6.  การดำเนินการให้ยึดถือมาตรฐานการดำเนินการของจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ